Wykonanie pieczątek dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2017

Nazwa:

Wykonanie pieczątek dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2017

Oznaczenie postępowania:

G.2304/004/2017

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

22.12.2016r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert